Naši vedoucí

Kamila Vlčková

Telefon: 774 347 806 

E-mail: vlckova.kam@gmail.com

Zuzana Vondráková

Telefon: 724 767 935

E-mail: zuzana.haraskova@gmail.com